GUTTER =
3,09 satt i 2016(Fredrik Stenersen 15-16)

JENTER =
3,46 satt i 2015 (Synne Borge 13-14)

Velkommen til nytt forsøk
den 3. september kl.15:00

PÅMELDING: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=146512

KLASSER: *se resultater (på irsalpin.no)
*se også reportasje for 2016 og 2015