HL Rangeringsrenn Oslo SL Sektoranalyse 2. Omg. Wyller 04.03.2020