Forventninger/regler til sesongen 2020/2021

På Kvitfjell i høstferien 2020 ble det gjennomført en workshop med løperne. Gruppen ble delt i to: U10+U12 og U14+U16, og de fikk alle komme med sine forventninger/ønsker til hverandre, trenerne og foreldrene for den kommende sesongen. Vedlagt ligger resultatene fra denne workshopen.

Workshop høstferie 2020

Samlingsregler

Å dra på treningssamlinger er en viktig del av det å være alpinist i IRS. Klubben har det mest omfattende samlingsprogrammet i landet. For å gjøre disse samlingene så effektive og gode som mulig har vi blitt enige om å følge noen enkle regler.

  1. Alle møter opp i god tid i henhold til dagsplanen
  2. Godteri er ikke tillatt på trening eller samling
  3. Leggetider gjelder alle aldersgrupper
  4. Avsatt tid til lekser skal brukes til lekser/skolearbeid
  5. Mobiltelefon er ikke tillatt under måltider eller møter
  6. Hospitering er tillatt. Følg eget reglement for dette.
  7. Alle skal dele heis med alle – vi skal alle sørge for at alle har det bra på trening!
  8. Juvassbolle er kun tillatt til lunsj siste dag på samling.
  9. Fellestransport til treningsbakke/isbre venter ikke på de som er forsinket – møt opp i god tid!
  10. IRS skal alltid ønskes velkommen tilbake – vi er høflige og bruker innestemme:-)
Samlingsregler

Priser IRS

TRENINGSAVGIFT

U16: kr.15.300,- pr. sesong

U14: kr.11.500,- pr. sesong

U12: kr.  7.800,- pr.sesong

U10: kr.  4.500,- pr.sesong (Vinter: jan-påske kr.3.000,-)

NYBEGYNNER: kr. 2.000,-  spesialpris første år. Flyttes man opp til rekrutt eller U10 i løpet av vinteren slipper man å betale noe ekstra.

REKRUTT: kr. 2.000,-  spesialpris første år. Flyttes man opp til U10 i løpet av vinteren slipper man å betale noe ekstra.

 

MEDLEMSKONTINGENT

Barn under 16 år: 300kr per år

Familie: 600kr per år

NB! Barn under 16 år har ikke stemmerett. For stemmerett må derfor foreldre være medlem i klubben.

Alpintrening i kulde

I utgangspunktet er det foresattes ansvar å regulere hvilken temperatur eget barn skal trene i.
Ingen barn er like, og klubben respekterer at hver og en finner sin terskel.
Klubben har besluttet å bruke sunn fornuft, utfra rådende forhold, der og da.
Begrunnelsen til å ikke sette en markert grense, er at det er mer en temperatur som spiller inn.
VIKTIGE FAKTORER som må vurderes under 20 kuldegrader er;
-luftfuktighet
-vind
-snøforhold
-gren
-hastighet
-intensitet
-oppgave/innhold
-nærhet til varmestue
-lengde på løype
-solskinn, skyer
-høyde over havet
-øktens lengde
-klæsvalg(antall lag med klær og forberedelse)
-antall trenere og foresatte som følger opp
-og listen kan sikkert økes…
Listen viser også at det er umulig å vurdere bare utfra grader.
Samlingens trener(e) vil alltid vurdere dette i forkant og under
treningen, fortløpende.
Det er også viktig å huske på at vi ikke driver utholdenhets-
trening, og at trener alltid vil øke vekten av motorikk og lav
fart under slike forhold.
Erfaring kommer godt med, og dialog er viktig under forhold der
det kan oppstå spørsmål om dette!
Det forutsettes at alle foresatte påser at barna er riktig kledd etter forholdene.
Trenerne vil i sin dialog med løper(barna) følge opp, og gi råd, men det er
bare barna selv som kjenner om de fryser, og hvor mye, så dette er toveis.
PS: Foresatte må minne barna på at de må gi beskjed direkte til sin trener,
dersom de må ta en kort varmepause!
Vi legger vekt på sunn fornuft og en føre vár dialog, og fleksibilitet
for at alle foresatte står fritt til å regulere for sitt eget barn!

 

Hospitering i eldre grupper

IRS har som målsetting at klubben skal ha et treningstilbud som passer de fleste

Treningstilbudet er basert på alders-grupper, men dette dekker ikke fullt ut alles behov. Det er derfor åpnet for at løpere kan delta på treningstilbudet for eldre løpere.

Dette er i utgangspunktet forbeholdt løpere som å følgende sesong skal over til eldre gruppe. Målsettingen med hospitering er å gi løperne en mykere overgang til ny gruppe og nytt miljø, matching mot eldre/raskere løpere, utvidet treningstilbud, samt at det også skal fungere som gulrot og inspirasjon. Det er viktig å presisere at løpere dette gjelder skal tilhøre sin gruppe basert på alder, at hospitering kommer som et tillegg og ikke substitutt for trening med egen gruppe, og at den ikke skal være permanent. I tillegg legges det vekt på at yngre søsken skal kunne være med på enkelte samlinger for å unngå familiesplitting.
Hovedkriteriet for hospitering er treningsiver, sosial tilhørighet / modenhet og innsats. I tillegg vil ferdighetsnivå bli vektlagt. Dette for å sikre at løperen har et sportslig utbytte av å følge trening i eldre gruppe, og for å ivareta sikkerheten.

For at alle skal behandles likt skal følgende rutiner følges i forhold til hospitering:

1.) Det er trenerne som vurderer om løperne tilfredsstiller kriteriene for hospitering, og det er de som vurderer om søskenmedtrening er forsvarlig.

2.) Alle ønsker og henvendelser om hospitering skal rettes fra løperens foresatte til hovedtrener i aktuell gruppe, som så i samråd med trenerteamet tar en avgjørelse.

3.) Om det er plass på gruppen kan yngre søsken gis anledning til å være med på samlinger. Slik plass vil være vanskelig å vurdere før deltagere og opplegg er fast, og kan derfor ikke forventes bekreftet før rett i forkant av aktivitetene. Det kan forekomme planlagte aktiviteter som ikke passer for yngre løpere, for eksempel passer ikke fartstrening i gruppe A for en 10-åring.

4.) Hospiterende kan ikke regne med spesielt fokus eller spesiell service, og de foresatte må forvente å bidra med transport og annen hjelp på lik linje med andre på gruppen. Det samme gjelder for alle utlegg gruppen som fordeles på antall løpere.

Foresattes 10 bud

IRS foresattes 10 bud
1.) Gi ros så ofte du kan.
Du kan alltid gi ros for noe; Innsats, utvikling, holdning, humør, utholdenhet, osv. Gi alltid ros – først, da det gir rom for nyanser i etterkant, slik at du utrykker ærlighet.
2.) Sett deg inn i treningsinnholdet så godt du kan, og støtt alltid treneren.
Uansett hva du forstår, støtt innholdet i det som foregår, slik at du skaper trygghet. Vingling og usikkerhet gir ikke grunnlag for god utvikling. Utrykk tillitt til treningsinnholdet ovenfor ditt barn uansett hva du selv tror. Din tro bør du gjerne ta med trener under 4 øyne, som en åpen dialog, for din egen trygghet. Har du i perioder rollen som «trener» for eget barn, følg opp innholdet fra klubbens treninger, uten forsøk på å overprøving eller løsninger på tvers.
3.) Slå ned på «snarveier» og dårlige holdninger.
Gjennom å bruke råd 1 først – har du god romslighet for å slå ned på latskap og snarveier. Vær var på å ta ditt eget barns parti ved oppfølging av uregelmessigheter som oppstår. La ansvarlig person gjennomføre sin rolle, det bygger best respekt for regler på sikt.
4.) Er du uenig i noe, gå direkte til kilden og ta det opp.
Ikke før rykter videre. Søk en dialog med ønske om en positiv endring av det du er opptatt av. Det er uenigheter som fører verden videre, så det gjelder å være positiv og saklig, ikke personlig.
5.) Har du meninger om klubben, ta det direkte opp med styrets leder.
Ønsker du å endre noe i klubben, spør om du kan bidra med noe som har sammenheng med dine meninger. Innsats for klubbens ve og vel – ønskes alltid velkommen, og det gir som regel gode vilkår for eget barn.
6.) Støtt opp ditt barn under rennsituasjonen, uansett prestasjon.
La barnet selv ta avgjørelser, forberedelser, med tanke på at rutinene og valgene er selvvalgt. Lytt og ros, som i råd 1 og bruk råd 3 for å arrestere alle unnskyldninger. Lær å møte virkeligheten som den er.
7.) Lytt til alt som gjør vondt, og søk eksperthjelp – Bedre føre var, en etter snar.
De fleste utsagn om skader og problemer med kroppen har en god grunn. Gjør det grundig, bruk ekspert. Følg opp støvler før det blir kuler etc. på føttene. Blokk og tilpass hos erfaren. Snakk med trener, for utveksling av virkelighet og erfaringer.
8.) La ditt barn beholde sine drømmer så lenge som mulig.
Dyrk drømmen og den gode følelsen av mestring, for å lære å stå oppreist gjennom motgang. Denne dynamikken kan bidra til fantastiske erfaringer som gjør livet sterkere på alle plan, og styrker ditt barns framtidssituasjon og styrker livets løsninger for motgang og medgang. Det finnes mange måter å vinne på, og det oppleves sterkere med praktisk erfaring.
9.) La barnet bestemme målsetting, og støtt opp for en god gjennomføring.
Bruk foreldrerollen du har for å bygge holdninger for gjennomføring av det som er planlagt, uten vingling, og legg til rette for at det som er planlagt er gjennomførbart i forhold til skole, privatliv og helse. Legg familieplaner som støtter ditt barns drømmer, og sikrer at kosthold, skole og gjennomføring ikke blir stress og mas, men kommer ut som en styrke for hele familien. Hold god dialog med trener på dine planer.
10.) Se på idretten i et større perspektiv.
Idrettsdrømmer kan dyrkes fra barn til eldre ungdom, skole og jobb kan dyrkes hele resten av livet. Ikke la dine egne ambisjoner overta, på noen plan, livet gir plass for flere gleder og plikter.
Sponsorer: