TL Rangeringsrenn Akershus 31.01.2018 SL U13 Og U14